Ważny komunikat w sprawie programu Aktywny Samorząd.

Decyzją Zarządu PFRON wnioski w module I programu AS przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia b.r.

W uzasadnionych sytuacjach osoby, które złożą wnioski po w/w terminie będą mogły ubiegać się o przywrócenie terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na www.pfron.org.pl zakładka "Aktywny samorząd", w siedzibie PCPR, telefonicznie 067-2627614 lub 607-631-900.