Ważny komunikat dotyczący OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ.

Skorzystanie z usług poradnictwa psychologicznego w okresie od 25 czerwca do dnia 25 lipca 2014 roku, będzie możliwe wyłącznie w sytuacjach nagłych i wyjątkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem socjalnym Michałem Gorlaszka lub dyrektorem PCPR – Edytą Owczarzak.