Zaproszenie do współpracy !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  EFS POKL – pomoc beneficjentom projektu w  dofinansowaniu do zakupu podręczników, artykułów szkolnych i przyborów niezbędnych do dalszej edukacji zaprasza placówki handlowe do współpracy

Zobacz zaproszenie do składania ofert [PDF, 652KB]

Zobacz druk oferty do pobrania [DOC, 136KB]  

 

Projekt systemowy POKL realizowany w PCPR Wągrowiec ze środków EFS