dreamstime xs 20428922.jpg.420x230 q85

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Nowa szansa”

Na prośbę realizatora projektu „ Nowa szansa”- Fundacji AKME serdecznie zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego, pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej do skorzystania z oferowanego wsparcia w postaci:
• doradztwa zawodowego,
• pomocy prawno-obywatelskiej,
• pomocy psychologicznej,
• uczestnictwa w kursach umiejętności społecznych ;
• uczestnictwa w kursach zawodowych ( uczestnik otrzymuje 6,49 zł za godzinę uczestnictwa w kursie )
• 3 -miesięcznych stażach zawodowych ( uczestnik otrzymuje 1200 zł netto).

Fundacja zapewnia ponadto zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.
Osoba do kontaktu w sprawie : Pani Monika Stachowiak- Grochala kierownik Klubu Integracji Społecznej w Wągrowcu, Plac Dworcowy 2 ( II piętro) tel. 795-839-340