Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu

 87138718

W czwartek 12 kwietnia, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, wągrowiecka lekarka Wioleta Kaczmarek odebrała z rąk Członków Zarządu zasłużone podziękowania za lata pracy na stanowisku Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Gratulacje Wiolecie Kaczmarek złożyli Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki, Członkowie Zarządu Powiatu: Jacek Brzostowski, Robert Woźniak i Jerzy Springer, Skarbnik Powiatu Danuta Królczyk i Sekretarz Powiatu Radosław Kubisz oraz Dyrektor PCPR Edyta Owczarzak. Pani doktor również podziękowała za wieloletnią współpracę oraz wsparcie, na jakie zawsze mogła liczyć ze strony samorządu powiatowego. Jednocześnie starosta pogratulował następczyni Wiolety Kaczmarek – Aleksandrze Pilarczyk.

 

Wioleta Kaczmarek ukończyła w 1956 roku Odeski Instytut Medyczny z tytułem lekarza medycyny, a kilka lat później uzyskała specjalizacje chorób wewnętrznych. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1956 roku w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, w którym pracowała aż do momentu przejścia na emeryturę w 1999 roku. W tym również okresie pracowała w Pogotowiu Ratunkowym i Przychodni Rejonowej. Od 2000 roku była przewodniczącą Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności. Kwalifikuje honorowych dawców krwi i szpiku w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wągrowcu. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Od 2001 roku jest społecznym członkiem Kapituły ME DARE przy PCK w Wągrowcu, które to odznaczenie wręczane jest honorowym dawcom krwi za ich bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka. Jest czynną propagatorką honorowego dawstwa krwi i szpiku wśród mieszkańców powiatu wągrowieckiego. Bierze czynny udział w organizowanych uroczystościach PCK, pogadankach nawołujących do honorowego dawstwa, konkursach i szkoleniach na temat krwiodawstwa. Dzięki autorytetowi Wiolety Kaczmarek i zaangażowaniu, co roku na terenie powiatu wzrasta ilość honorowych dawców i pozyskanej krwi. Dla przykładu w 2005 roku pozyskano w wągrowieckim punkcie krwiodawstwa 540 litrów, 2010 – 670, a w 2016 ponad 940 litrów tego bezcennego leku ratującego życie i zdrowie drugiego człowieka. W 2014 r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uhonorował lekarkę Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego.