Przejdź do treści

student

Ważna informacja!

Od czerwca 2018 roku będzie podwyżka świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej

Będzie to pierwsza od 2012 r. – kiedy weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) – podwyżka świadczeń. Zawarty w jej art. 86 i 153 mechanizm weryfikacji przewiduje bowiem, że kwoty pomocy finansowej na dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dla usamodzielniających się wychowanków (przebywających zarówno w rodzinach, jak i placówkach) są waloryzowane, jeśli wskaźnik inflacji przekroczy 105 proc. od roku, w którym były zmieniane po raz ostatni. Gdy tak się stanie, weryfikacja następuje od 1 czerwca następnego roku. Jednak dopiero teraz skumulowana wartość inflacji za lata 2012–2017 r. przekroczyła wspomniany poziom. W związku z tym zmiana wysokości świadczeń, o wskaźnik waloryzacji wynoszący 5,13 proc., nastąpi za dwa miesiące.

         Nowe stawki wsparcia określa obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej  z 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. poz 326). Zgodnie z nim świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 660 zł miesięcznie do 694 zł.

Z kolei, gdy małoletni przebywa w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka, jego opiekunowie będą otrzymywali 1052 zł (teraz 1000 zł). O 11 zł ( teraz 200 zł)  wzrośnie  dodatek  dla dziecka niepełnosprawnego oraz   dla dziecka umieszczonego  na podstawie  ustawy o postępowaniu w  sprawach nieletnich.

Miesięczna  pomoc  na kontynuowanie  nauki udzielanej  osobie usamodzielnianej  wynosić będzie nie mniej niż 526 zł ( teraz 500 zł).

Wzrosną również  minimalne kwoty pomocy na usamodzielnienie ( w zależności od długości okresu pobytu w rodzinie zastępczej  - od kwoty  85 zł do 339 zł ) oraz  pomocy na zagospodarowanie ( od 77 zł do 154 zł).

Otrzymanie świadczeń w nowych wysokościach nie wymaga składania  wniosków - decyzje  zostaną zmienione z urzędu.  

 

Baner prowadzący do informacji dla osób kandydujących na rodziców zastępczych

Baner z telefonem zaufania - uzależnienie behawioralne. tel. 801 889 880

Baner prowadzący do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku2014

Baner z linkiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Baner z linkiem do strony PCK w Wągrowcu

Grafika z Łączem do Bipu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Logotyp wraz z linkiem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o plikach umieszczanych na stronie PCPR w Wągrowcu

Na naszej witrynie można spotkać pliki w różnych formatach, poniżej można pobrać programy pozwalające na obejrzenie tych plików na Państwa komputerze (programy w wersji dla systemu MS WINDOWS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013