student

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA CZŁONKÓW PZON

Mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zapraszam do współpracy lekarzy posiadających, co najmniej I stopień specjalizacji z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, celem powołania na członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu realizuje zadania związane z ustaleniem, do celów poza rentowych i poza ubezpieczeniowych:

 - niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

 - stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia.

Dodatkowych, szczegółowych informacji udziela Przewodniczący oraz Sekretarz Zespołu, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 pod numerem telefonu 67-26 22 280.

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec

Tel. 67-26 22 280

                                                                                                             Starosta Wągrowiecki

                                                                                                                     Tomasz Kranc

OGŁOSZENIE DOTYCZACE ZATRUDNIENIA CZŁONKÓW PZON.DOC [POBIERZ, DOC. 11.9KB]