Przejdź do treści

Zaproszenie do udziału w Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2019 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu działając w imieniu Powiatu Wągrowieckiego uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach„ Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W 2019 roku Program realizowany będzie w następujących obszarach:

obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D - likwidacja barier transportowych;

obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jednostka samorządu powiatowego może być realizatorem Programu w obszarze B,C,D.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów nie może przekroczyć:

 • 30% kosztów jego realizacji w obszarach B,

 • 50 % kosztów jego realizacji w obszarze C,

 • 60 % kosztów jego realizacji w obszarze D (plus 10% dla WTZ),

 • 20 % kosztów jego realizacji w obszarze E,

 • 30% kosztów jego realizacji w obszarze G.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

  3. 250.000,00 zł dla autobusów;

 4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

 5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

 6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Program wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzony został Uchwałą nr 16/2015 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 21 października 2015 r. Procedury realizacji Programu zatwierdzone zostały Uchwałą nr 7/2016 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 lutego 2016r. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2019 roku zatwierdzone zostały decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 19.11.2018 r.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”

Druki wniosków oraz informacje dostępne będą w siedzibie Centrum oraz do pobrania ze strony www.pcpr.wagrowiec.pl w zakładce wnioski i pliki do pobrania.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 roku, w siedzibie PCPR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Informacje w sprawie udziela Pan Artur Szyper, w przypadku nieobecności Pani Edyta Owczarzak

Baner prowadzący do informacji dla osób kandydujących na rodziców zastępczych

Baner z telefonem zaufania - uzależnienie behawioralne. tel. 801 889 880

Baner prowadzący do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku2014

Baner z linkiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Baner z linkiem do strony PCK w Wągrowcu

Grafika z Łączem do Bipu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Logotyp wraz z linkiem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o plikach umieszczanych na stronie PCPR w Wągrowcu

Na naszej witrynie można spotkać pliki w różnych formatach, poniżej można pobrać programy pozwalające na obejrzenie tych plików na Państwa komputerze (programy w wersji dla systemu MS WINDOWS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013