POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

pfron-plakat-a2-01

Tego lata rusza rekrutacja chętnych do udziału w pilotażowym programie PFRON „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Jaki jest cel kompleksowej rehabilitacji?

Podstawowym celem kompleksowej rehabilitacji jest uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub uruchomienie działalności gospodarczej.

Na czym polega kompleksowa rehabilitacja?

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy:

  • Moduł zawodowy, którego celem jest wejście lub powrót na otwarty rynek pracy. Firmy, które wygrały przetarg na realizację programu zadeklarowały, że znajdą pracę dla co najmniej 60 % uczestników – szkolenia będą trwały od 3 do 9 miesięcy .
  • Moduł medyczny, czyli wszelkie działania mające na celu usprawnienie i poprawę stanu zdrowia poprzez spektrum zabiegów.
  • Moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników i ich rodzin.

Gdzie kompleksowa rehabilitacja będzie realizowana?

Rehabilitacją kompleksową na początku będą zajmować się cztery ośrodki w skali kraju, zlokalizowane w:

  • Grębiszewie (woj. mazowieckie),
  • Nałęczowie (woj. lubelskie),
  • Ustroniu (woj. śląskie),
  • Wągrowcu (woj. wielkopolskie).

Ośrodki znajdują się w obiektach, w których prowadzona jest już rehabilitacja medyczna i które dysponują odpowiednią infrastrukturą do prowadzenia rehabilitacji medycznej – są dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Ile osób z niepełnosprawnością zakwalifikuje się do programu?

Minimalnie będzie to 600 osób, czyli po 150 w każdym z ośrodków. Ta liczba może być większa w zależności od tego, ile czasu będą potrzebować uczestnicy programu na przejście ścieżki rehabilitacji kompleksowej i uzyskanie zatrudnienia.

Kto może wziąć udział w programie kompleksowej rehabilitacji?

Osoby, które np. z powodu wypadku lub choroby straciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu lub nigdy nie pracowały. Muszą to być osoby, które zakończyły leczenie szpitalne i wstępną rehabilitację.

Wymagana jest także samoobsługowość. Uczestnik programu musi być w stanie wykonywać samodzielnie czynności związane z przygotowywaniem i spożywaniem posiłków, ubieraniem się, higieną osobistą i codziennymi obowiązkami.

Osoby z jakiego rodzaju niepełnosprawnością mogą wziąć udział w programie?

Nie ma ograniczeń co do rodzaju niepełnosprawności. Nie jest też wymagane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, może to być jedynie wypis od lekarza lub inny dokument potwierdzający niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu.

Czy będzie jeden, wspólny program dla wszystkich uczestników?

Nie. Program kompleksowej rehabilitacji będzie dopasowywany za każdym razem do konkretnej osoby. Ośrodki zapewnią pewien gwarantowany koszyk świadczeń. Na początku pobytu w ośrodku zaplanowany jest dwutygodniowy okres próbny. Wtedy odbywać się będą badania, prowadzone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Obrony Pracy, którzy określą możliwości danej osoby i pomogą wybrać jej zawód.

Ile czasu będzie trwać kompleksowa rehabilitacja jednej osoby?

O tym, ile czasu dana osoba spędzi w programie, decydować będzie przebieg jej rehabilitacji zawodowej. Jego średni czas oszacowano na 9 miesięcy, natomiast minimum na 3-4 miesiące. W programie będzie można być nawet przez rok, i to jeszcze z możliwością przedłużenia do 15 miesięcy.

Od czego będzie zależał czas pobytu w ośrodku?

Od przebiegu rehabilitacji zawodowej. W jej skład wchodzić będzie m.in. wsparcie doradcy zawodowego, który pomoże uczestnikowi programu znaleźć pierwszy lub nowy zawód. Oprócz tego będą prowadzone warsztaty poszukiwania pracy, szkolenia z tzw. kompetencji kluczowych (m.in. językowych) i szkolenia komputerowe.

Główną rolę odgrywać będą szkolenia zawodowe – konkretnie przygotowujące już do podjęcia pracy. Dla każdego uczestnika przewidziano minimum 400 godzin tych szkoleń. Kończyć się one będą egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

Od początku uczestnictwa w programie z uczestnikiem będzie pracować pośrednik pracy, którego zadaniem będzie znalezienie mu pracodawcy. Program szkoleń zawodowych będzie podporządkowany właśnie potrzebom pracodawców – tak, by po ukończeniu programu rehabilitacji kompleksowej jego uczestnik płynnie wszedł na rynek pracy.

Czy jest przewidziane wsparcie psychologiczne?

Co najmniej raz na dwa tygodnie każdy uczestnik będzie miał zagwarantowaną półgodzinną rozmowę z psychologiem. W razie potrzeby uczestnik będzie mógł otrzymać krótkookresową psychoterapię. Ponadto organizowane będą spotkania z osobami z niepełnosprawnością, którym udało się osiągnąć sukces na rynku pracy. Wsparcie psychologiczne będzie mogła otrzymać także rodzina uczestnika.

Jakie koszty ponosi uczestnik programu?

Żadnych. Wszystkie koszty pokrywać będzie PFRON. Osoby, które zdecydują się na stacjonarny pobyt w ośrodku, będą miały zagwarantowane trzy posiłki dziennie i nocleg w pokojach jednoosobowych.

Dodatkowo, jeśli uczestnik ma dziecko na wyłącznym utrzymaniu, to może ono przebywać w ośrodku, który zapewni mu przedszkole i szkołę.

Ponadto, jeśli uczestnik będzie potrzebował usług lekarza specjalisty, to również będzie mu on zapewniony. Tak samo w sytuacji, gdy potrzebna będzie konsultacja z ekspertem niezwiązanym z rehabilitacją, np. prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Co z uczestnikami, którzy nie zdecydują się na pobyt w ośrodku?

Mogą dojeżdżać na zajęcia z domu. Wtedy organizatorzy będą pokrywać koszty dojazdu – paliwa lub biletów, a także zapewniać posiłki w trakcie zajęć.

Czy z uczestnikiem będzie mógł przebywać inny członek rodziny: mąż, żona lub jeden z rodziców?

Nie. Za to raz na dwa tygodnie uczestnik, który będzie przebywał w ośrodku, będzie miał opłacany wyjazd do domu. Rodzina oczywiście będzie może odwiedzać uczestnika w weekendy.

Jak będzie wyglądać rekrutacja?

Pierwsza tura rekrutacji będzie trwała od połowy lipca do połowy września 2019 roku.

Chętni do uczestnictwa będą badani przez psychologa i lekarza, którzy będą kwalifikować do udziału w programie.

Dla zainteresowanych uruchomiona została infolinia: 22 50 55 600. Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.