Przejdź do treści

student

Konkurs na organizację wypoczynku wakacyjnego

 

Milion złotych na ferie
„Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” – to tytuł konkursu ogłoszonego właśnie przez zarząd województwa wielkopolskiego. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacji zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (alkoholowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym (np.: elementami treningu asertywności, nabywaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach) oraz z różnego rodzaju konkursami, zabawami z prezentacją twórczości dzieci, imprezami sportowymi itp.
Termin realizacji zadania – od 27 stycznia 2020 r. do 9 lutego 2020 r.


Koszty kwalifikowane to:
- pobyt uczestników (wyżywienie, nocleg),
- transport,
- koszty zatrudnienia wychowawców,
- koszty zatrudnienia specjalistów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne,
- materiały papiernicze i edukacyjne do prowadzenia socjoterapii dla uczestników,
- nagrody rzeczowe dla uczestników,
-  zakup usług sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych dla uczestników (z uwzględnieniem usług przewodnika) u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- zakup biletów wstępu dla uczestników do kina, teatru, zoo, na basen, itp.

- wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego, sportowego dla uczestników,
- ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Oferty sporządzone za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej Witkac.pl należy przesłać do dnia 18 grudnia 2019 r., do godz. 15.30.

Szczegóły znajda Państwo na stronie:
https://www.umww.pl/uchwala-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-wielkopolskiego-z-dziedziny-przeciwdzialania-uzaleznieniom-alkoholowym-w-roku-2020-pn-organizacja-zimowego-wypoczynku-wakacyjnego-w-okresie-ferii-zimowych-polaczoneg

Baner prowadzący do informacji dla osób kandydujących na rodziców zastępczych

Baner z telefonem zaufania - uzależnienie behawioralne. tel. 801 889 880

Baner prowadzący do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku2014

Baner z linkiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Baner z linkiem do strony PCK w Wągrowcu

Grafika z Łączem do Bipu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Logotyp wraz z linkiem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o plikach umieszczanych na stronie PCPR w Wągrowcu

Na naszej witrynie można spotkać pliki w różnych formatach, poniżej można pobrać programy pozwalające na obejrzenie tych plików na Państwa komputerze (programy w wersji dla systemu MS WINDOWS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013