Przejdź do treści

student

Zaproszenie do uczestnictwa 

w PROGRAMIE WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC

MIĘDZY REGIONAMI  III

W 2020 ROKU 

 

W związku z oświadczeniem o gotowości przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do  realizacji  w roku  2020 -  PROGRAMU WYRÓWNYWANIA  RÓŻNIC MIĘDZY REGINAMI  III zapraszamy  uprawnione  podmioty  do składania  wniosków o dofinansowanie  ze środków PFRON.

 

W ramach  programu  w 2020 roku możliwe będzie uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON  w   następujących  obszarach

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Powiat Wągrowiecki będzie  realizatorem  w zakresie  obszarów B, C, D, F i G ( wnioski   dotyczące obszaru A należy składać  bezpośrednio do Wielkopolskiego Oddziału PFRON).

 Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:

obszar A – do 165.000,00 zł (max.35% kosztów realizacji) na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

obszar B – do 150.000,00 zł (max. 35% kosztów realizacji)na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – do 34.000,00 zł ( max 50% kosztów  realizacji) na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D – na likwidację barier transportowych ( do max.60% kosztów realizacji + 10 % wtz) :

 

      1. 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
      2. 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
      3. 270.000,00 zł dla autobusów;

 

obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu ( max. 20% kosztów  realizacji)

obszar Fdo 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

 

w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi ( max. 30% środków  otrzymanych algorytmem) .

 

Zapraszamy do składania  wniosków za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego  2020 roku .

 

Ubocznie  informujemy, że formularz  wniosku już dostępny. Kliknij tu: 

WNIOSEK w sprawie uczestnictwa w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” [DOC, 265KB]

a szczegółowe informacje  o Programie  dostępne są  na stronie  internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl   w zakładce >Programy i zadania PFRON. > Programy realizowane obecnie> Program wyrównywania różnic między regionami III 2020

Sprawę  w PCPR prowadzi i informacji  udziela   Pani Lucyna Ostapiuk  ( tel. 726 001 135)

 w przypadku nieobecności  Pani Edyta Owczarzak ( tel. 609 702 181).

Baner prowadzący do informacji dla osób kandydujących na rodziców zastępczych

Baner z telefonem zaufania - uzależnienie behawioralne. tel. 801 889 880

Baner prowadzący do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku2014

Baner z linkiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Baner z linkiem do strony PCK w Wągrowcu

Grafika z Łączem do Bipu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Logotyp wraz z linkiem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o plikach umieszczanych na stronie PCPR w Wągrowcu

Na naszej witrynie można spotkać pliki w różnych formatach, poniżej można pobrać programy pozwalające na obejrzenie tych plików na Państwa komputerze (programy w wersji dla systemu MS WINDOWS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013