Porównanie ofert i informacja o wyborze oferty - Warsztaty Dojrzałe Macierzyństwo.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie wyjazdu  integracyjnego, warsztatów  szkoleniowych i warsztatów wyjazdowo – szkoleniowych  dla  beneficjentów projektu systemowego  i ich otoczenia

II część zamówienia - Warsztaty Dojrzałe Macierzyństwo dla wychowanków pieczy zastępczej

Zobacz streszczenie oceny i porównanie ofert [PDF, 362KB]

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie wyjazdu  integracyjnego, warsztatów  szkoleniowych i warsztatów wyjazdowo – szkoleniowych  dla  beneficjentów projektu systemowego  i ich otoczenia

II część zamówienia - Warsztaty Dojrzałe Macierzyństwo dla wychowanków pieczy zastępczej

Zobacz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF, 545KB] 

 

logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany przez PCPR w Wągrowcu