List referencyjny Sekretarza Stanu Pana Jacka Męcina w sprawie projektu "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie" [PDF, 174KB]