Zapraszamy na cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z Powiatu Wągrowieckiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zaprasza rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wągrowieckiego na cykl szkoleń, organizowanych zgodnie z art. 180 pkt. 6 w związku z art.76 ust. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z zakresu:

  • Zaburzenia zachowania ( ADHD, dysleksja, zaburzenia żywieniowe i inne) – termin 23.11.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00.
  • RAD ( zaburzenia więzi) - termin 24.11.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00
  • Wychowanie nastolatka ( trudy dojrzewania) - termin 30.11.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00.
  • Praca rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka - termin 01.12.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00.

 

Po wyborze tematu / tematów szkolenia, którymi są Państwo zainteresowani, prosimy o telefoniczne ( 067 26 27 614 lub 26 27 933), potwierdzenie udziału w wybranych szkoleniach w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2013r.

Miejsce szkoleń zostanie podane w terminie późniejszym drogą telefoniczną, SMS, za pośrednictwem strony internetowej www.pcpr.wagrowiec.pl