Szkolenia dla pracowników służb zajmujących się opieką i wychowaniem dziecka oraz utrzymaniem porządku publicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, iż w dniach 26.11.2013r. i 10.12.2013r. odbędą się szkolenia o tematyce: "Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą - zagadnienia praktyczne".

Szkolenia prowadzone będą przez sędzię Monikę Olejnik, specjalizującą się w presłuchaniach małoletnich ofiar przestępstw, członka Zielonogórskiego Zespołu interdyscyplinarnego ds. dzieci Krzywdzonych przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze, prelegenta na licznych konferencjach praktyków.

Adresatami szkolenia są pracownicy pomocy społecznej, nauczycieli, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, lekarzy.