Szkolenia w ramach Wielkopolskiej Kampanii informacyjnej na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W dniu 25 listopada 2013r. w tutejszym PCPR odbędzie się szkolenie z zakresu zjawiska i problematyki przemocy w rodzinie, przedstawienia narzędzi do szacowania poziomu bezpieczeństwa ofiar przemocyw rodzinie oraz omówienia funkcjonalności portalu www.przemoc.edu.pl.

W szkoleniu udział wezmą przedstawiciele instytucji na codzień zajmujących się problematyka przemocy w rodzinie, m.in.pracownicy PCPR, MOPr, OPS, kuratorzy sądowi).