Rozpoczęły się spotkania dzieci przebywających w pieczy zastępczej z psychologiem PCPR w Wągrowcu.

        W dniu 15 listopada 2013 roku w siedzibie PCPR w Wągrowcu oddbyły się dwa pierwsze z serii 6 spotkań podopiecznych instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej z psychologiem PCPR w Wagrowcu. Spotkania miały charakter pogadanki i prezentacji filmowej, które tematycznie związane były z zagadnieniem przemocy wobec dzieci w rodzinie.

Zorganizowanie spotkań jest efektem apelu Wojewody Wielkopolskiego, który wystosowany został do jednostek samorządu terytorialnego w związku z rosnącym zjawiskiem stosowania przemocy w wobec dzieci.

Kolejne spotkania z dziećmi odbęda się 22 oraz 29 listopada 2013 roku.