Przejdź do treści

EFSI Samorzad kolor

Zaproszenie na Grupę Wsparcia z udziałem specjalisty

zaproszenie grupa wsparcia20171018 1

EFSI Samorzad kolor

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje o zmianie Harmonogramu warsztatów socjoterapeutycznych dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej, realizowanych przez Partnera tutejszego Centrum – Fundację Aktywności Lokalnej z Puszczykowa.

Zajęcia dla  III grupy wiekowej  14 – 17 lat zaplanowane na 21.10.2017r  zostają przełożone na 21.01.2018r.

Zajęcia dla IV grupy wiekowej 14-17 lat zaplanowane na 28.10.2017r  zostają przełożone 11.08.2017r.

Pozostałe dni i godziny zajęć pozostają bez zmian, zgodnie z załączonym Harmonogram.

Aktualizacja Harmonogramu -  Warsztaty Socjoterapeutyczne [Pobierz - 284KB]

EFSI Samorzad kolor

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

ogłasza  przetarg

nieograniczony  o  wartości  szacunkowej  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na Organizację i przeprowadzenie szkoleń,  warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej – uczestników  „ Projektu poprawiającego  dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ogłoszenie nr 600555-N-2017 z dnia 2017-10-11 r. 

- SIWZ – pobierz [PDF, 3,82MB]
- załącznik nr 1 – pobierz[DOC, 76KB]
- załącznik nr 2 – pobierz[DOC, 66KB] 
- załącznik nr 3 – pobierz[DOC, 68KB]
- załącznik nr 4 – pobierz[DOC, 89KB]
- załącznik nr 5 – pobierz[DOC, 76KB]
- załącznik nr 6 – pobierz[DOC, 68KB]
- załącznik nr 7 – pobierz[DOC, 68KB]
- załącznik nr 8 – pobierz[DOC, 69KB]
- załącznik nr 9 - pobierz[DOC, 68KB]

EFSI Samorzad kolor

Podział grup na warsztaty socjoterapeutyczne

Podzia Grup na warsztaty socjoterapeutyczne20171005

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęc Psychoedukatora na październik

Harmonogram psychoedukatora

EFSI Samorzad kolor

 Harmonogram zajęć Psychoetrapeuty na październik 

Harmonogram psychoterapeuty

Baner prowadzący do informacji dla osób kandydujących na rodziców zastępczych

Baner z telefonem zaufania - uzależnienie behawioralne. tel. 801 889 880

Baner prowadzący do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku2014

Baner z linkiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Baner z linkiem do strony PCK w Wągrowcu

Grafika z Łączem do Bipu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Logotyp wraz z linkiem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o plikach umieszczanych na stronie PCPR w Wągrowcu

Na naszej witrynie można spotkać pliki w różnych formatach, poniżej można pobrać programy pozwalające na obejrzenie tych plików na Państwa komputerze (programy w wersji dla systemu MS WINDOWS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013